หลายคนสงสัยว่าการซื้อ G Suite ด้วยตนเองโดยตรงกับซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย G Suite แตกต่างกันอย่างไร ?

การซื้อ G Suite ด้วยตนเองโดยผ่านระบบของ Google โดยตรงนั้นผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งหรือเคยมีการใช้งานระบบ G Suite มาแล้วเพราะการสอบถามปัญหากับทาง Google นั้นต้องทำการเปิด Tricket เท่านั้นซึ่งถือว่าแตกต่างกันระหว่าการซื้อระบบผ่านตัวแทนจำหน่าย G Suite อย่างเช่น

  • ตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆจะมีการสื่อสารกันได้ง่าย
  • การ support ระบบได้รวดเร็ว
  • การแก้ปัญหาหรืออธิบายปัญหาได้ระเอียดและเข้าใจกันโดยผ่านการสื่อสารเช่น การโทรคุย เป็นต้น
  • ราคาในการซื้อจะถูกกว่าไปติดต่อ Google โดยตรง

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างการซื้อระบบของ G Suite ด้วยตนเองกับซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ G Suite ถือว่าแตกต่างกันอย่างมาก

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน G Suite อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี